facebook

Smerovi

 

 

Plan i program: Ekonomski tehničar

rb. Predmet I II III IV
1 Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2 Engleski jezik 3 3 3 3
3 Istorija 2 2 - -
4 Sociologija - - 2 -
5 Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
6 Matematika 3 3 3 3
7 Računarstvo i informatika 2 - - -
8 Ekologija/Biologija 2 - - -
9 Hemija 2 - - -
10 Ekonomska geografija - 2 - -
11 Komercijalno poznavanje robe - 2 - -
12 Osnovi ekonomija 2 2 2 2
13 Poslovna ekonomija 2 2 2 2
14 Računovodstvo 3 3 4 4
15 Statistika - - 2 2
16 Monetarna ekonomija i bankarstvo - - 2 2
17 Savremene poslovna korespondencija 2 2 - -
18 Poslovna informatika - - 2 2
19 Marketing - - - 2
20 Ustavno i privredno pravo/pravo - - 2 2
21 Verska nastava/Građansko vaspitanje 1 1 1 1
22 Ukupno 29 27 30 30