Kontakt

Adresa

Kamenička 8, Žagubica 12320

Broj telefona

Pravna služba: 012/643-232
Direktor: 012/643-568
Lice zaduženo za zaštitu podataka: Dalibor Veličković 0641021844

Imejl

skola@tszagubica.edu.rs