facebook

Smerovi

 

 

Plan i program: Kulinarski tehničar

rb. Predmet I II III IV
1 Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2 Engleski jezik 2 2 2 2
3 Sociologija - - 2 -
4 Filozofija - - - 2
5 Istorija 2 2 - -
6 Muzička umetnost 1 - - -
7 Likovna kultura - 1 - -
8 Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
9 Matematika 3 3 2 2
10 Računarstvo i informatika 2 2 - -
11 Geografija 2 1 - -
12 Fizika 2 2 - -
13 Hemija 2 2 - -
14 Biologija 2 2 - -
15 Ustavi i prava građana - - 1 -
16 Osnovi turizma i ugostiteljstva 2 - - -
17 Higijena 2 - - -
18 Ekonomika i organizacija preduzeća - - 2 -
19 Psihologija - - 2 -
20 Umetničko oblikovanje - - 2 -
21 Turistička geografija - - 2 2
22 Poznavanje robe - - 2 2
23 Nauka o ishrani - - - 2
24 Hotelijerstvo - - - 2
25 Marketing u turizmu - - - 2
26 Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 5 4+4 5+5 4+6
27 Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1