Одлука о додели уговора за инвестиционо  одржавање крова зграде Техничке школе

Одлука о додели уговора


Јавна набавка радова мале вредности, "Инвестиционо одржавање крова на згради Техничке школе" бр.2/19

Позив за подношење понуда


Јавна набавка мале вредности - Набавка огревног материјала-пелета

Образложење


Техничка школа - Извештај о извршењу буџета и финансијски извештај за 2017 годину

Финансијски извештај

Извештај о извршењу буџета


Јавна набавка мале вредности - радови "Енергетска санација Техничке школе у Жагубици"

Одлука


Јавна набавка мале вредности - радови "Енергетска санација Техничке школе у Жагубици"

Одлука о обустави поступка