Istorija škole

Zgrada

Tehnička škola u Žagubici je počela sa radom u septembru 1979. godine i njen tadašnji naziv bio je ''25 septembar''. Škola je bila u saglasnosti sa potrebama sredine i u tom smislu menjala svoj profil. U početku je bila škola zajedničkih osnova, a onda poljoprivredna u sklopu koje je postojalo odeljenje prirodno matematičke struke, škola za automehaničare i mašinbravare, škola za tehničare u trgovini. Samostalna Srednja škola ''25 septembar'' radila je sve do donošenja novog Zakona o srednjim školama 1990. godine, a onda je morala da svoj rad preorijentiše u okviru drugih matičnih škola kao organizaciona jedinica . Na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 21.05.1996. godine, doneta je odluka da Žagubica ponovo dobije samostalnu srednju školu i to pod nazivom ''Tehnička škola''. Danas, ova škola obrazuje učenike za sledeća područja rada i zanimanja: ekonomski tehničar, kulinarski tehničar, kuvar.